Studenten oriënteren zich op Mytylschool Eindhoven

Samen met Fontys ontvingen we vandaag studenten die geïnteresseerd zijn in onze school en onze leerlingen. Het is altijd mooi om te zien dat studenten een groot hart hebben voor onze leerlingen.

Een vol middagdagprogramma gingen we in op de school die we samen vormen, onze leerlingen, leerlingkenmerken, aanpassingen die mogelijk zijn, werken op een Mytylschool enz. werd met aandacht gevolgd.

Het daarbij zelf ervaren van bv gymles volgen in een rolstoel of aangepast gebruik maken van een keuken levert aan het eind van zo'n dag altijd heel veel extra inzicht op.