Studiedag alleen SO

Het VSO heeft een reguliere schooldag