Studiedag hele school (SO en VSO)

Alle leerlingen hebben vrij vanwege studiedag van het team.