Ieder kind heeft zorg en aandacht nodig om op te groeien en zich te ontwikkelen. Kinderen met een handicap kunnen daarnaast extra ondersteuning en aandacht nodig hebben. Het grootste deel van die zorg ligt bij de ouders. Voor ouders die daarbij wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken is het goed om te weten dat er een deskundige en betrokken organisatie is om de zorg te delen. SWZ biedt Buitenschoolse opvang (BSO) aan kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in de leeftijd van 4-20 jaar. Kinderen en jongeren krijgen tijdens de BSO zorg, ondersteuning en activiteiten aangeboden. Dit gebeurt in een omgeving met andere kinderen waardoor er contact is met leeftijdsgenootjes. Daarnaast biedt SWZ ook vakantie - / studiedag opvang voor de kinderen van de Mytylschool. Voor meer informatie kunt u bellen naar telnr. 088799 8716. Maar u mag ook altijd bij ons een kijkje komen nemen, wij zitten in de rode klas bij de onderbouw.

Image: 
Volgorde: 
5