Afscheid Teun de Groot

Met veel verdriet delen wij u mede dat onze leerling, Teun de Groot, op maandag 18 januari is overleden. Wij herinneren hem als een fijne leerling voor zijn klasgenoten en de medewerkers.

Omdat we door de richtlijnen niet persoonlijk bij het afschied van Teun aanwezig konden zijn, hebben  de medewerkers een inzamelactie van lichtjes gestart. Als blijk van steun zijn deze bij Teun zijn ouders voor de deur gezet. Voor elke leerling en elke medewerker van de school was er een lichtje om betrokkenheid en verdriet te uiten en steun te bieden, op afstand. 

Wij wensen de ouders, familie en bekenden van Teun veel sterkte toe. Leerlingen en medewerkers Mytylschool Eindhoven.