Een fijne zomervakantie!

Een hele fijne zomervakantie. 

De school zal gesloten, en dus ook telefonisch niet bereikbaar zijn, tot 20 augustus aanstaande. 

U kunt medewerkers per e-mail bereiken. Ook algemene e-mailadres; mytyl_adminsitratie@ssoe.nl is bereikbaar bij dringende zaken.