Leerlingen leggen proeve van bekwaamheid af.

In het kader van hun onderwijstraject hebben Luuk (vmbo b 3), Quentin, Myrddin, Vance en Ryan (allen pgl bb) voor het keuzedeel 'keuken' een Proeve van Bekwaamheid met succes afgelegd.

Onder deskundige toetsing vanuit De Rooi Pannen hebben de leerlingen een menu klaargemaakt voor hun ouders en een aantal vrijwilligers van onze school.

We zijn reuze trots op deze leerlingen  welke hun proeve van bekwaamheid met succes aflegden en de begeleidende docenten!