Mytylschool Eindhoven gesloten tot 6 april

Ook Mytylschool Eindhoven is gesloten vanwege de maatregelen van de overheid om het coronavirus te remmen. We willen vooral dat onze leerlingen en medewerkers veilig en gezond door deze periode heenkomen. We houden ons daarom aan de strikte richtlijnen van de overheid en vragen om uw begrip hiervoor.

Leerlingen van wie de ouders in een vitale functie werken krijgen een aanbod voor het opvangen van hun kind. Hierover wordt door de school met ouders gecommuniceerd per e-mail.

Op dit moment spannen wij ons allemaal in, op school of vanuit thuiswerk,  om te zorgen voor alternatief onderwijs aan de leerlingen thuis. Over hoe dit er verder uit komt te zien worden de ouders van de leerlingen geïnformeerd per email, door de administratie of de groepsleerkracht/mentor.

Rest ons u allen veel gezondheid en veiligheid toe te wensen in deze onzekere tijd. Pas op uzelf en uw omgeving.

Namens team Mytylschool Eindhoven