Nieuwe speelmaterialen voor de OB door schenking

Door de schenking van mevrouw Timmermans konden we een aantal nieuwe fietsmiddelen aanschaffen. 

Deze zijn fietsen zijn reuzepopulair bij de kinderen en dagen uit tot het samen spelen en bewegen. 

Mevrouw Timmermans, heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan de speelvreugde van onze leerlingen!