Opening gedenkplek

Vandaag is de gedenkplek op de Mytylschool officieel in gebruik genomen. De gedenkplek is tot stand gekomen door een initiatief van de ouderraad en in samenwerking met de medewerkers van de school. Het kunstwerk is gerealiseerd door Agnes de Wit en Jo van Eeten.


De gedenkplek is een plek waar leerlingen en medewerkers naar toe kunnen gaan wanneer ze verdrietig zijn vanwege een gemis of verlies van een dierbare. Het is een gegeven dat we op school te maken hebben met verlies. Door het inrichten van deze gedenkplek wil de school voorzien in de behoefte aan gedenken.

De gedenkplek is een zuil van eikenhout, het symbool voor sterkte en kracht. Het huisje is de hemelpoort met gouden randje(koper). Het trapje met de bolletjes symboliseert de weg daarheen. De knikkers refereren aan kindertijd en geven licht door.

Vandaag waren alle leerlingen op deze gedenkplek om een knikker te leggen voor diegene die zij missen.

Ouderraad en betrokken medewerkers bedankt voor jullie inzet deze mooie plek te realiseren.