Betekenisvol deelnemen aan de maatschappij


Betekenisvol deelnemen aan de maatschappij


Voor de leerlingen van Mytylschool Eindhoven is het belangrijk betekenisvol deel te nemen aan het leven van alle dag. Door goed samen te werken met andere organisaties kunnen we dit op zo'n manier regelen dat er in de praktijk veel geleerd wordt.


Zo hebben op 10 juni j.l. hebben leerlingen van de afdeling voortgezet speciaal onderwijs hapjes gemaakt voor een open dag van De Stadsakkers in Eindhoven.  Deze organisatie verbouwt en kweekt groente en fruit voor de voedselbank. 


Het inkopen van producten, het bereiden van de hapjes en het meewerken aan het doel van de Stadsakkers; allemaal mooie leermomenten voor onze leerlingen.


De medewerkers van de Stadsakkers waren zeer tevreden met het resultaat. In de toekomst hopen ze wederom op een goede samenwerking.