Brusjesmiddag een groot succes!

Op initiatief van de ouderraad werd op 17 mei 2017 de eerste, en meteen succesvolle, "Brusjesdag" op Mytylschool Eindhoven gehouden.
Ouders, broertjes en zusjes van de leerlingen van de school kwamen bij elkaar voor een gezellige middag. De leerlingen konden aan hun broertjes, zusjes en ouders de school laten zien. Daarnaast was er volop de gelegenheid om samen te spelen. De ouders maakten van de gelegenheid gebruik ervaringen uit te wisselen en in een gezellige sfeer gewoon samen een hele leuke middag te beleven. Een waardevolle middag die zeker voor herhaling vatbaar is!