Denkstimulerende Gespreksmethode (DGM)

Tijdens de groepslogopedie voor de onderbouw van Mytylschool Eindhoven hebben de leerlingen een DGM les gevolgd. DGM is ontwikkeld door de Amerikaanse psychologe Marion Blank. Tijdens deze lessen worden er denkgesprekken gevoerd. Leerlingen leren, door bijvoorbeeld het stellen van open vragen, goed na te denken over hetgeen ze waarnemen en ervaren. Op een talige manier worden zo de denkprocessen van de leerling gestimuleerd.

Dit keer stond de woordenschat centraal. Het thema was: “alles groeit”. De leerlingen hadden zelf bloembollen meegebracht om tijdens de les te planten.

Bij de start van de les bekeken en benoemden de leerlingen de tuingereedschappen. Vervolgens kwamen de begrippen 'kort' en 'lang' aan bod. Na de Tulp, Narcis en Hyacint bekeken en geroken te hebben, werd een lied over deze bloemen gezongen én besproken wat er allemaal nodig was om te zaaien en planten. Een zeer gevarieerde les dus.

Het mooie tuintje dat tijdens de les ontstond, dient als lesmateriaal voor de komende periode. Want, het meten van de groei van de planten moet toch ook gebeuren. Daarnaast kunnen we natuurlijk ook van alle mooie lentekleuren in de klas genieten!