PO in actie

 

 

Net als veel scholen in Nederland heeft Mytylschool Eindhoven gehoor gegeven aan de oproep van PO in actie om het eerste uur geen les te geven. Een actie die we van harte steunen.  Met deze actie vragen we aandacht voor  minder werkdruk in het onderwijs en een eerlijker salaris.

 

We hebben ervoor gekozen de leerlingen het eerste uur wel op school welkom te heten. Onze leerlingen komen immers met taxibusjes naar school en taxibedrijven zouden door onze actie anders onevenredig benadeeld worden. In plaats van het eerste uur les te geven mochten de leerlingen echter buiten spelen. Op die manier konden we, ook vanuit het (voortgezet) speciaal onderwijs een signaal afgeven.