SSOE neemt deel aan project voor subsidie bij het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra neemt deel aan een project voor subsidie bij het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het geld dat door onze scholen hierdoor wordt ontvangen, zetten wij in om de stap van school naar (arbeidsmatige) dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen. De subsidie wordt gebruikt voor aanvullende stagebegeleiding, financiering van (externe) branchegerichte cursussen, extra begeleiding bij praktijklessen en de financiering van het Arbeids Transitie Centrum (ATC). Ook de leerlingen van Mytylschool Eindhoven nemen onder meer deel aan activiteiten bij het ATC en aan branchegerichte cursussen. In deze nieuwsrubriek leest u in de loop van het schooljaar meer over de resultaten hiervan.