Stichting Vrienden van Mytylschool Eindhoven

Doel:

De stichting Vrienden van de Mytylschool Eindhoven financiert projecten van de Mytylschool die het reguliere budget te boven gaan, maar die wel van groot belang worden geacht voor de ontwikkeling van de leerlingen. De bijdrage van de Vrienden kan variëren van kleine attenties tot ondersteundende hulpmiddelen en van kleine tot grote financiële donaties.  

In dit kader zijn we op ziek naar zo veel mogelijk nieuwe vrienden, mensen die dit werk belangrijk vinden en ons willen steunen met een bijdrage, om zo de dromen van de school en die van onze leerlingen te helpen realiseren.

De stichting informeert u uiteraard via onze website over de voortgang van de projecten en activiteiten die met uw steun mogelijk zijn gemaakt. Alvast heel hartelijk dank voor uw deelname! 

 

Vriend van de Mytylschool worden? 

Maak dan uw donatie over op rekeningnummer NL 45 ABNA 0868756873 ten name van Stichting Vrienden van de Mytylschool Eindhoven of neem contact op per e-mail, via mytyl_vrienden@ssoe.nl 

 

Contactgegevens: 

Stichting Vrienden van de Mytylschool Eindhoven

Toledolaan 4, 5629 CC Eindhoven

tel: 040-2418181

e-mail: mytyl_vrienden@ssoe.nl

KvK: S41094137

 

Bestuur:

Ruud Doorakkers - voorzitter

Mariet Vanlier - Penningmeester/secretaris

Monique Hanssen - Bestuurslid

Rijndert Heijnen - Bestuurslid

Jan Simkens - Bestuurslid