Werken aan veiligheid.... BHV scholing voor medewerkers

Veiligheid is een belangrijk onderwerp in onderwijs en zorg aan onze leerlingen. Tijdens de ouderavond is dit ook benoemd door de directie. Veiligheid is een ruim begrip, ook bedrijfshulpverlening hoort hierbij. 

Onder deskundige begeleiding van instructeurs van de firma Van Veen Consultancy (VVC) hebben medewerkers van Mytylschool Eindhoven weer een herhalingstraining gehad in al die zaken die nodig zijn in het kader van veiligheid rondom calamiteiten. Met name het bestrijden van brand en ontruiming van het gebouw stonden op het programma. De medewerkers hebben zich verder bekwaamd in het zo goed mogelijk omgaan met calamiteiten en het bestrijden van brand.

Zeer leerzaam en noodzakelijk voor een veilige school!