Begeleiding en ondersteuning

Alle leerlingen krijgen op onze school een, op hun niveau, aansluitend onderwijsprogramma en passende leeromgeving. Alleen zo kunnen ze hun grenzen verleggen en hun plek in de maatschappij vinden. 

“Wij halen eruit wat erin zit.”

Een lichamelijke beperking heb je als een deel van je lichaam niet goed functioneert. Sommige kinderen kunnen bijvoorbeeld hun benen niet gebruiken en zitten daarom in een rolstoel. Andere kinderen kunnen hun spieren niet goed controleren en hun bewegingen niet goed sturen. Zo zijn er heel veel verschillende lichamelijke en medische beperkingen.

Is er zorg tijdens lesuren nodig? Dit wordt intern op maat verzorgd door zorgverleners van Maatzorg Brabant. Is er een therapie- of revalidatiebehoefte? Dan kan de leerling op dezelfde locatie naar het revalidatiecentrum Libra. Binnen ons eigen team van de Mytylschool hebben we diverse experts, waaronder gespecialiseerde logopedisten, orthopedagogen, beweegspecialisten, schoolverpleegkundigen, neuro/GZ-psycholoog, leerkrachten en vakdocenten. 

Onderwijs, zorg en begeleiding gaan bij ons dan ook hand in hand. Op 1 locatie, met een passende aanpak, flexibel lesprogramma en experts uit verschillende vakgebieden die samenwerken.