Ons onderwijs

Onze leerlingen hebben veelal behoefte aan therapeutische ondersteuning als gevolg van hun lichamelijke, medische en/of meervoudige beperking. 

Ons belangrijkste doel is om leerlingen zoveel mogelijk zelfstandigheid te laten bereiken. We kijken vooral naar de individuele mogelijkheden van elke leerling. Het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving is hierbij een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. Het zorgvuldig aanpassen van ons onderwijs en zorg aan hun specifieke behoeften en mogelijkheden vormt de basis van ons onderwijsprogramma. Hierdoor creëren we een leeromgeving waarin de leerling de kans krijgt om te groeien.

Wij zorgen voor onderwijs, zorg en begeleiding van hoge kwaliteit voor onze leerlingen, in zowel kennis als vaardigheden. Onze medewerkers hebben veel ervaring, zijn zeer deskundig en blijven zich steeds ontwikkelen. We werken nauw samen met het nabijgelegen revalidatiecentrum Libra Revalidatie en Audiologie, locatie Blixembosch. Voor zorgondersteuning is Maatzorg Brabant onze partner. Hierdoor kunnen we onze leerlingen op de best mogelijke manier ondersteunen. 

Wat houdt ons onderwijs in?

 • Ons onderwijs is opbrengstgericht om het beste uit iedere leerling te halen. We leggen de lat haalbaar hoog.
 • Elk kind heeft een eigen ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) waarin we hun capaciteiten en ondersteuningsbehoeften beschrijven.
 • Onderwijs vindt altijd plaats in groepsverband.
 • We zoeken naar een passende onderwijsplek voor elke leerling.

Wat is specifiek voor het speciaal onderwijs (SO)?

 • Leerlingen zijn tussen de 4 en 12 jaar. 
 • In het OPP wordt de leerroute en de uitstroombestemming van de leerling opgenomen. De leerroute verwijst naar het onderwijsaanbod en de leerdoelen die de leerling moet gaan halen voor de vakken mondelinge taal, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen, burgerschap, en leren leren.
 • In het SO werken we met volgende uitstroombestemmingen: regulier onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs, arbeid en arbeidsmatige dagbesteding. 
 • Daarnaast zijn de volgende onderwijsdoelen voor ons belangrijk: Zintuigelijke en motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, omgaan met media en technologische hulpmiddelen, ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit en praktische redzaamheid.
 • Groepen worden ingedeeld op basis van het ontwikkelingsniveau en de ondersteuningsbehoefte.

Wat is specifiek voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)?

 • Leerlingen zijn tussen de 12 en 20 jaar.
 • In het OPP wordt de leerroute en de uitstroombestemming van de leerling opgenomen. Het onderwijsprogramma is gericht op deelname aan de maatschappij.
 • Het uitstroomprofiel van onze leerlingen is richtinggevend: regulier (vervolg)onderwijs, arbeid en arbeidsmatige dagbesteding. 
 • We werken met onze leerlingen aan hun cognitieve functies, zelfstandigheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfinzicht en vaardigheden die ze later kunnen gebruiken.
 • Groepen worden ingedeeld op basis van het leerniveau en de ondersteuningsbehoefte.

We hopen dat dit een duidelijk beeld geeft van ons onderwijs, voor meer informatie kun je onze schoolgids raadplegen. Als je vragen hebt, staan we voor jou klaar.

Contact