Medezeggenschapsraad

Wij vinden het belangrijk dat ouders, leerlingen en medewerkers kunnen meedenken en meebeslissen. Daarom hebben we een Medezeggenschapsraad (MR) die opkomt voor de belangen van iedereen die betrokken is bij onze school.

De Medezeggenschapsraad vergadert  ong. 1 x per maand. Deze vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. Alle verslagen en documenten zijn beschikbaar. Onderstaand het laatste jaarverslag.

De MR bestaat uit drie ouders/verzorgers en drie personeelsleden, zodat er een evenwichtige vertegenwoordiging is vanuit verschillende organisatieonderdelen/afdelingen. Samen denken ze mee over het te voeren beleid van onze school. 

Heb je vragen, wil je lid worden of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar mytyl_mr@ssoe.nl.

E-mail ons

Onze school is een onderdeel van de Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE). Binnen SSOE hebben we een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Specifiek voor de Mytylschool zijn er twee zetels in de GMR gereserveerd: één voor een medewerker en één voor een ouder.