Ouders

Als school betrekken we ouders graag actief bij het onderwijsproces. Jouw betrokkenheid als ouder is belangrijk, of het nu gaat om meedoen, meedenken, meehelpen of meebeslissen.

In gezamenlijkheid bouwen we aan een betekenisvolle toekomst voor jouw kind. Samen spreken we een duidelijke aanpak af voor zowel de thuis- als schoolsituatie. We houden daarbij rekening met de mogelijkheden en behoeften van iedere individuele leerling.

In dit onderdeel vind je meer informatie over ouderbetrokkenheid op onze school.